Het zal u gegeven worden

>> maandag 27 december 2010

En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.
Matteüs 10:18-20 HSV

Lees meer...

Wees geen dwaas

>> maandag 20 december 2010

‘En een ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal lijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in en de val ervan was groot.’
Matteüs 7:26-27

Lees meer...

Wie doet wat Jezus zegt is verstandig

>> maandag 13 december 2010

‘Een ieder dan die deze woorden van mij hoort en ze doet, zal lijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.’
Matteüs 7:24-25

Lees meer...

Scherp

>> maandag 6 december 2010

‘Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: “Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?” En dan zal Ik hun openlijk zeggen: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, werkers van wetteloosheid.”’
Matteüs 7:22-23

Lees meer...

Niet praten, maar doen

>> maandag 29 november 2010

‘Niet ieder die tegen Mij zegt: “Here, Here”, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil van mijn Vader in de hemel doet.’
Matteüs 7:21

Lees meer...

Aan de vruchten herkent men de boom

>> maandag 22 november 2010

‘Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, of een slechte boom goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dan aan hun vruchten herkennen.’
Matteüs 7:17-20

Lees meer...

Wolven in schaapskleren

>> maandag 15 november 2010

‘Past op voor de valse profeten, die in schapenvacht bij u komen maar van binnen roofgierige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?’
Matteüs 7:15-16

Lees meer...

Twee poorten, twee wegen, twee einddoelen

>> maandag 8 november 2010

‘Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.’
Matteüs 7:13-14

Lees meer...

Aansporing om te bidden

>> maandag 1 november 2010

‘Of welk mens onder u zal als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Als u dan, die slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel het goede geven aan hen die Hem erom bidden! Dus alles wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dit is de wet en de profeten.’
Matteüs 7:9-12

Lees meer...

Bidden is nooit zonder gevolg

>> maandag 25 oktober 2010

‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want ieder die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, voor hem zal opengedaan worden.’
Matteüs 7:7-8

Lees meer...

  Template gebaseerd op © Free Blogger Templates Wild Birds door Ourblogtemplates.com 2008

Terug naar boven